Αποστολή PDF Εκτύπωση
  
Τρίτη, 30 Μάρτιος 2010 12:53

Το εργαστήριο με την επωνυμία: « Eργαστήριο Eμπειρικής Eκπαιδευτικής Έρευνας»:

Α. Έχει ως σκοπό να καλύψει με τον προγραμματισμό και τη διενέργεια συστηματικής εμπειρικής έρευνας και τη δημιουργία τράπεζας εμπειρικών δεδομένων για την εκπαίδευση, ενότητες που αφορούν τη Διοίκηση και τη Συμβουλευτική της E κπαίδευσης, τη Συγκριτική Παιδαγωγική και τη Διαπολιτισμική E κπαίδευση και να συμβάλει με τον τρόπο αυτόν στην κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα αντίστοιχα πεδία.

B . Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους

Γ. Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά:

α) στην κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων (βιβλιογραφίες, ευρετήρια) και στη δημιουργία τράπεζας εμπειρικών δεδομένων

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης

γ) στη συγκρότηση εργαλείων για την εμπειρική μελέτη της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας

δ) στη δημιουργία εμπειρικών δεικτών για την κατάσταση και την εξέλιξη του εκπαιδευτικού οργανισμού

ε) στην έρευνα, στην εκπόνηση ειδικών μονογραφιών και ειδικότερα στα πεδία της Συγκριτικής Παιδαγωγικής, της Διοίκησης της E κπαίδευσης και της Διαπολιτισμικής E κπαίδευσης

στ) στη συγκριτκή μελέτη εμπειρικών παραμέτρων των εκπαιδευτικών συστημάτων των ευρωπαϊκών χωρών

ζ) στη διάχυση πληροφοριών για την την κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 21 Ιούνιος 2010 11:53 )
 

Online

Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους

Image Gallery

Είσοδος ΧρήστηCopyright © 2021 Eργαστήριο Eμπειρικής Eκπαιδευτικής Έρευνας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..