Έρευνες σε εξέλιξη Εκτύπωση
  
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2013 09:26

  1. Ετερότητα και αλυτρωτισμός. Η δράση και η τύχη των Μουσουλμάνων Τσάμηδων της Θεσπρωτίας στην κατοχή.
  2. Εικόνες της ελληνικής κρίσης χρέους στους νέους. Η μεταφορά στερεοτύπων και η ευθύνη του σχολείου.
  3. Η αναγέννηση του εθνοτικού λόγου στην Ευρώπη.
  4. Η καθημερινότητα της κατοχής στην Ήπειρο. Συμβολή στη Διδακτική της Ιστορίας.